Praktikcenter Vest

Uddannelsesaftaler - fleksible muligheder

Ved at kombinere en virksomhedspraktik med skolepraktik har virksomheder mulighed for at tage højde for både ordretilgang og sæson-/konjunkturudsving i den enkelte branche.

Der er flere forskellige muligheder, men disse fire er de mest bruge på skolepraktikområdet.

Ordinær uddannelsesaftale

  • omfatter alle praktik- og skoleophold

Restlæreuddannelsesaftale

  • en virksomhed som ønsker at påtage sig den resterende del af elevens uddannelse. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn

Kort uddannelsesaftale

  • en virksomhed, som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb har mulighed for at indgå en kort uddannelsesaftale. En kort uddannelsesaftale SKAL indeholde en praktikperiode og mindst én skoleperiode, og forløber som oftes på ca. 1 år. Virksomheden skal betale eleven overenskomstmæssig løn

Delaftale

  • en skolepraktikelev har mulighed for at komme i en delaftale i en virksomhed. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en delaftale. En delaftale må IKKE indeholde en skoleperiode. Virksomheden skal udbetale eleven overenskomstmæssig løn. Der er kun mulighed for at eleven kan opnå én delaftale i samme virksomhed.

Lønrefusion

Virksomheden kan få refunderet elevløn, når eleven er på skole. Når eleven afslutter et skoleophold får Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) besked fra skolen. AUB sender dernæst et orienteringsbrev til virksomheden, om hvor meget virksomheden kan forvente at få i lønrefusion.

Lønrefusionen udbetales automatisk til virksomhedens NemKonto 10 dage efter, at virksomheden har modtaget brevet fra AUB. Virksomheden har mulighed for selv at logge på selvbetjening på www.mit.virk.dk, såfremt de ønsker at få udbetalt lønrefusionen hurtigere eller har rettelser til oplysningerne i orienteringsbrevet. 

Mere info om refusion kan ses på www.mit.virk.dk.

Tilskud til voksenelev - for elever over 25 år

Hvis uddannelsen fremgår af positivlisten hos det lokale jobcenter, kan der være mulighed for, at virksomheden kan få et tilskud til voksenelevens løn i op til to år af uddannelsen. For at modtage tilskuddet, er det et krav, at virksomheden udbetaler en løn, der svarer til minimum mindstelønnen for ufaglærte inden for det pågældende faglige område.

Kontakt det lokale jobcenter for yderligere information.

Virksomhedsforlagt praktik

En skolepraktikelev har mulighed for at komme i virksomhedsforlagt praktik i en virksomhed.
Virksomhedsforlagt praktik er en aftale mellem virksomhed og elev. Praktikken kan vare op til 3 uger med henblik på, at eleven får en uddannelsesaftale eller opnår flere faglige kompetencer. Eleven kan maksimalt komme i 2 x 3 ugers virksomhedsforlagt praktik i sin tid i skolepraktik

Eleven modtager løn fra skolen under praktikken.

Godkendelse af praktikvirksomheden

Din virksomhed skal være godkendt som praktikvirksomhed inden for den givne uddannelse. Det er dog ikke en betingelse, at virksomheden er godkendt som praktiksted til en hel uddannelse.

Det er de faglige udvalg, som godkender virksomheden. Virksomheder kan få hjælp til at blive godkendt ved at kontakte de faglige udvalg eller skolen.