UCH Skolehjem

Betingelser for ophold på skolehjem

Betingelser for at du kan bo på skolehjemmet:
  • du er optaget på en af skolens erhvervsuddannelser (ikke gymnasier) og har en transporttid på mere end 75 min. hver vej
  • din uddannelse ikke kan tages på en skole, der ligger tættere på din hjemadresse
Opholdet koster
pr. 1. august 2021 - kr. 587,- pr. uge incl. kost
  • hvis du opfylder de to betingelser for at bo på skolehjemmet
  • hvis du har en uddannelsesaftale selvom du er under 18 år
  • når du fylder 18 år (så får du SU i kvartalet efter og skal derfor betale)
Opholdet er gratis, hvis du:
  • opfylder de to betingelser for at bo på skolehjemmet
  • er optaget på et grundforløb på en af skolens erhvervsuddannelser, er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale
  • er forsørger for børn under 18 år

Brobygningselever - kontakt os og hør nærmere.

Er du ikke berettiget til at bo på skolehjemmet

Vil du gerne bo på skolehjemmet, men opfylder ikke betingelserne, så kan det godt lade sig gøre alligevel - du skal blot betale for det.

Eneste betingelse er, at du skal være optaget på én af skolens uddannelser. Prisen er kr. 800,- kr. pr. uge for et 2 personers værelse på skolehjemmet - du skal altså dele værelset med en anden.

Når du bor på skolehjemmet, kan du købe al din mad i skolehjemmets kantine. Det koster kr. 800,- om ugen. Den samlede pris for kost og logi er altså kr. 1.600,- pr. uge.