UCH Skolehjem

Fakta og praktiske oplysninger - Skivevej 112*

*Pr. 1. august  flytter vi ind på Nørreboulevard 21

Ankomst - Indkvartering 
Indkvartering foregår ved, at du melder dig hos skolehjemsassistenten på det tidspunkt, der står på din indkaldelse. Han/hun viser dig dit værelse og faciliteterne i huset. Hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid, så kontakt venligst skolen. 
Det er vigtigt at kontrollere værelset for fejl og mangler, som skal meddeles til vagten.

Afrejse
Den dag du skal rejse, skal du være klar til at forlade værelset om morgenen kl. 7.00. Værelset skal være opryddet og gjort rent. 
Nøgler, brik og spisekort afleveres efter, at værelset er blevet tjekket for eventuelle skader og mangler. Du er erstatningsansvarlig for eventuelle forvoldte skader.

Befordring
Når du er berettiget til at bo på skolehjemmet og ikke har en uddannelsesaftale, er du også berettiget til at søge befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til weekend mellem bopæl og skolehjem. Du er forpligtet til at undersøge og benytte det billigste offentlige transportmiddel. Al befordringsgodtgørelse der refunderes skal dokumenteres i form af 10-turskort eller billetter (husk kvittering). Er du berettiget til befordring af den ene eller anden slags, så skal du henvende dig til skolehjemassistenten, elevservice eller i receptionen.

Du skal selv medbringe

 • Dit krus til kaffe/the om aftenen (krus kan købes for kr. 10)
 • Dyne, pude, lagen, dyne- og pudebetræk og håndklæder (kan lejes)
 • Sygesikringsbevis
 • Idrætstøj
 • Badetøj

Du kan leje

 • Sengelinned for kr. 100,- pr. 2 uger
 • 2 håndklæder for kr. 25,- pr. uge
 • Dyne for kr. 100,- pr. skoleophold
 • Pude for kr. 50,- pr. skoleophold

Dyr på skolehjemmet
Når du bor på Skivevej, så har du mulighed for at have dine egne dyr med fx din hest, men ikke hund eller kat. Det skal dog aftales med skolen og dyrene skal være i staldene.

Ferie/helligdage 
Skolehjemmet har lukket i de normale ferier og på helligdage, hvor der ikke er undervisning. Det er dog muligt at blive boende, hvis du har adresse på Grønland eller Færøerne.

Forsikring 
Det er meget vigtigt, at du selv har en heltidsulykkesforsikring. Skolen har ikke nogen forsikring af denne art, der dækker elever. Det gælder også, når du deltager i skolens fritidsaktiviteter. Enhver deltagelse i skolens aktiviteter er under eget ansvar.

Fritid
Alt efter årstiden arrangerer vi grillaftener, fodboldturneringer, ridning, svømning, volley-ball, fisketure, paint-ball osv. Dyrker du sport, så er der mange gode muligheder i Holstebro. Både med idrætsfaciliteter og badeland. Hos skolehjemsassistenten kan du købe et aktivitetskort - kr. 50 for en 5-ugers periode, kr. 100 for 10 uger, kr. 200 for 20 uger og er du her i 40 uger koster det kr. 300.

Kortet giver dig adgang til en lang række af fritidsaktiviteter:

 • Billiard/pool
 • Bordtennis (bolde hoster kr. 5)
 • Bordfodbold
 • Fitness på Nr. Boulevard 21
 • Fodbold
 • Gymnastiksal i vinterhalvåret

Den giver dig også mulighed for tilskud til:

 • Holstebro badeland
Hoveddørene er låst automatisk mellem kl. 17.00 og 7.00. I weekenden låses hoveddørene fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 19.00.

Gæster
Du må modtage besøg på værelserne efter normal undervisningstid. Dine gæster skal dog forlade skolehjemmet senest kl. 22.30. Alle gæster skal anmeldes på kontoret, før de går på værelserne. Der kan, når der er plads, i begrænset omfang modtages besøg af overnattende gæster. Gæsteovernatning skal aftales med personalet og koster kr. 100 pr. person.

Mentorordning 
På skolehjemmet er der tilknyttet en mentor, som kan træffes dagligt efter behov. 
Der er vækningsmulighed dagligt mellem kl. 6-8.

Det er dit ansvar, at du møder til tiden til undervisning.

Mødepligt
Hvis du gentagne gange kommer for sent til undervisningen, vil du blive indkaldt til samtale hos skolehjemslederen, og der bliver udarbejdet en plan for, hvordan du fremover møder til tiden.

Nøgler
Ved ankomst får du udleveret en nøgle. Får du din nøgle smidt væk, er der et erstatningskrav for bortkomne nøgler på kr. 350 som skal betales, inden en ny nøgle kan udleveres.

Postudlevering 
Din post kan hentes ved ekspeditionskassen i Spisesalen.

Rengøring 
Du skal selv gøre rent og holde orden på dit værelse. Skraldespanden skal tømmes dagligt. Pizzabakker, chipsposer, slikposer, madrester og andet affald må ikke ligge og flyde nogen steder - smid det i affaldscontaineren.
Hvis du nægter eller undlader at gøre rent på værelset, kommer du til at betale den pris det koster, at få rengøringspersonalet til at gøre rent. Prisen er for tiden kr. 1.200 pr. rengøring.

Der er værelsestjek:

 • Mandage på 100-gangen
 • Tirsdage på 200-gangen
 • Onsdage på 300-gangen
 • Torsdage på 400-gangen 

Rygning 
Folketinget har vedtaget "Lov om røgfri miljøer"Det er derfor ikke tilladt at ryge på vores skole.

Spisekort m.m. 
Når du starter på skolehjemmet skal du have taget et foto på Nr. Boulevard 21 - herefter får du udleveret et spisekort, som skal afleveres igen ved afrejse. Kortet skal bruges hver gang, du spiser i skolens kantiner. Medbringer du ikke dit spisekort, må du selv betale for maden. Mister du dit spisekort koster det kr. 25 kr. at få et nyt. 
Det er din pligt at rydde op efter dig, både i kantinen og andre steder på skolehjemmet. Service og mad må ikke fjernes fra Spisesalen.

Sygdom 
Bliver du syg, skal du kontakte skolehjemslederen på telefon 99 122 290, men du skal også huske at sygemelde dig fra undervisningen - det skal ske inden kl. 8 og er er tre måder:

 • SMS til 99 122 690 - Skriv: UCH mellemrum og din fraværsbesked
 • Elevplan - log på Elevplan og tryk på Fraværsbesked - husk at trykke gem nederst på siden
 • Telefon - 99 122 230 fra kl. 7.30 - 8.00. Ringer du tidligere, så læg en besked på telefonsvareren - husk at oplyse dit navn, cpr.nr. og hvilken uddannelse du går på

Alt fravær registreres og aflæses i www.elevplan.dk. Som udgangspunkt bliver du hjemsendt, til du er rask igen. Der vil i samaråd med dig selv blive vurderet om der er behov for lægehjælp.

Tilsyn

Den vagthavende lærer er til stede fra kl. 16.00 til kl. 22.00 mandag - torsdag. Øvrige tider og i akutte situationer kan der ringes til vagthavende lærer på skolehjemmet Nørre Boulevard på telefon 99 122 297.

Vask 
Der er vaskemaskine og tørretumbler til rådighed. 

Værelser 
Du må ikke flytte inventar fra dit værelse (madrasser, kontorstole, lamper, m.m.) og værelset skal ved afrejse afleveres i samme stand som ved indflytning. Du må hænge noget på væggene, men kun hvis du bruger ”lærerens tyggegummi”, som kan udleveres på kontoret. 

Det er ikke tilladt at medbringe køleskab, brødrister, kaffemaskiner m.m. Eventuelle dyr skal være i staldene og ikke på værelserne.

Bytning af værelser kan kun ske ved henvendelse til skolehjemslederen. Inventarlisten udfyldes og afleveres i receptionen hurtigst muligt efter ankomsten.

Der vil være værelsestjek en gang om ugen. Det vil blive skiftevis på hverdagene mandag - torsdag - information kommer via skolehjemassistenterne. 

Weekendovernatning
Har du et særligt behov for at bo på skolehjemmet i weekenden, skal det aftales med skolehjemslederen senest tirsdag kl. 12.00. Du skal have en godkendt årsag for at blive boede i weekenden og du skal selv sørge for din mad.

Vi ønsker dig et godt ophold på vores skolehjem og vil gøre alt for, at du får et godt ophold. 
Personalet på Skolehjemmet