UCH Skolehjem

Forældreinfo

Har du et ungt mennesker der er under 18 år og skal bo på skolehjem, så det kan give en del spørgsmål til den ansvarsbeviste forældre

Det er fuldt forståeligt og vi har derfor samlet nogle af de informationer, som vi har erfaring for er vigtige at få formidlet - både for os på skolehjemmet men også for jer som forældre.

Det kræver tillid at give sin fx. 16 årige søn eller datter lov til at flytte ind på skolehjemmet.

Vi tilbyder:

 • Tryghed og et rart sted at være
 • Der vil altid være en skolehjemsassistent til stede mellem kl. 1530-0730 mandag til torsdag og søndag fra kl. 1900
 • Mulighed for social samvær med en masse andre unge i fritiden
 • Mange forskellige fritidsaktiviteter på skolehjemmet
 • Nogle få ”turer-ude-af-huset”
 • Mulighed for lektier hjælp
 • Morgenvækning i en aftalt periode
 • Samtaler med vores skolehjemsmentor, hvis livet har lidt for mange udfordringer
 • 5 måltider på hverdagene
 • Forældre bliver kontaktet, hvis vi oplever bekymring omkring en elevs adfærd eller trivsel
 • Ved overtrædelse af vores ordenregler vil forældrene blive kontaktet

Hvad forventer vi af jer som forældre:

 • I har talt med jeres barn omkring ansvar og adfærd sammen med andre unge og voksne
 • Hvad betyder konsekvenser ved f. eks. overtrædelse af vores ordenregler
 • Hvis I har en bekymring omkring jeres barn, så kontakter I skolehjemslederen
 • I informerer skolehjemslederen, hvis der er særlige forhold der gør sig gældende vedr. jeres barn og som personalet kunne have gavn af at vide – det kunne være diagnose, krise pga. sygdom familie, dødsfald m.m.

Hvad forventer vi af jeres barn:

 • Eleven udviser almindelig god opførsel, der tilgodeser de personer og de lokaliteter, der findes på skolehjemmet
 • Eleven har selv et ansvar for at bidrage til socialt samvær med de øvrige elever
 • Eleven kender og overholder vores ordensregler
 • Eleven kender vores praktiske oplysninger på skolehjemmet

Har du brug for mere info, så er du velkommen til at kontakte uddannelseslchef Jan Emtkjær Jensen.