UCH Skolehjem

Kollegieordning for HHX/HTX

På Uddannelsescenter Holstebro har vi en kollegieordning med tilknytning til de gymnasiale uddannelsesaktiviteter.
Kollegieordningen er for dig, der er i gang med en gymnasial uddannelse ved UCH, og som har en lang transporttid mellem uddannelsessted og bopæl.

Kollegiet er en del af UCH SKolehjemmet og der er derfor udskiftning af beboere hvert halve år. Overordnet er kravet for at bo på kollegiet, at der skal være ro om aftenen til lektielæsning og man står selv for rengøring af værelser og fællesområder - læs mere om de praktisk forhold, aktiviteter m.m. her.

Priser:

Den samlede pris er på 1600,- pr. uge

Kollegieordningen er unik på det område, at den omfatter fuld forplejning (mandag-torsdag) samt morgenmad og frokost fredag.

Tilkaldevagt døgnet rundt.

Specielle forhold for kollegiet

Man bor på kollegiet hele året, men er man der ikke i juli måned, kan der modregnes i lejen. Aftalen skal træffes med skolehjemslederen.

Praktisk informationer

Lejebetingelser

Fra såvel lejer som fra Uddannelsescenter Holstebro er der én månedes opsigelse med udgangen af en måned. 

Alkohol må ikke forefindes på kollegieværelserne. Findes der narkotiske stoffer opsiges lejemålet øjeblikkeligt og evt. tilbagebetaling af depositum bortfalder.

Lejemålet ophører automatisk, hvis lejer ikke længere er tilmeldt uddannelse på skolen. 

Støjende og generende adfærd vil blive påtalt og ved gentagelse heraf vil lejemålet blive opsagt med øjeblikkelig virkning. Evt. tilbagebetaling af depositum bortfalder.

Ordensregler

Yderligere informationer og indgåelse af kollegielejemål:
Kontakt uddannelseschef Jan Emtkjær Jensen