UCH Skolehjem

Læreplads langt væk hjemmefra?

Har du fundet din læreplads langt væk hjemmefra? Så kan du frem til 2020 som noget nyt bo på skolehjem, mens du arbejder på din læreplads.

Ny mulighed for virksomheder og lærlinge

UCH er med i et landsdækkende forsøg fra Undervisningsministeriet, der giver mulighed for at sætte ledige lærlinge sammen med ledige lærepladser.

8 skolehjem er med i forsøgsordningen og tilbuddet gælder alle unge, der er i gang med alle typer erhvervsuddannelser – også selvom den pågældende uddannelse ikke udbydes på den lokale erhvervsskole.

For virksomheder betyder det, at man nu kan tilbyde en kommende lærling at bo på et af de deltagende skolehjem under hele læretiden og ikke kun i skoleperioder.

Som elev kan du søge en læreplads langt væk hjemmefra, du skal ikke bo alene og selv sørge for mad m.m. Nu kan du bo på skolehjem, hvor du både kan få mad og der er altid en voksen at gå til, hvis der er behov for det.

For at bo på skolehjem i praktiktiden skal du leve op til de samme retningslinjer, der også gælder for at bo på skolehjem i skoleperioder. Retningslinjerne handler blandt andet om afstand mellem hjem og læreplads - læs mere her.

Skoler, der er med i projektet ud over UCH er:

  • Skjern Tekniske Skole, Per Rahbek, 2163 6880
  • EUC Nord, Erik Risager, 7224 6080
  • EUC Nordvest Thisted, Michael H. Thomsen, 3010 6541
  • EUC Nordvest Morsø Landbrugsskole, Jonas Korsgaard, 3010 6530
  • EUC Nordvest Fiskeriskolen Thyborøn, Søren Hyllen Nielsen, 3078 3472
  • Gråsten Landbrugsskole, Bjarne Ebbesen, 7465 1024
  • Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann Pedersen, 2427 6920

Praktisk info

  • Ordningen er for dig, der har indgået en ordinær lærlingekontrakt, ny mesterlæreaftale, kombinationsaftale, restuddannelsesaftale samt kort aftale eller delaftale under skolepraktik på et af de nævnte skolehjem inden udgangen af 2019. Er man indskrevet inden denne dato, kan man færdiggøre sin praktikuddannelse og bo på skolehjem
  • Du skal have min fem kvarters transporttid med offentlig transport fra din bopæl til din virksomhed
  • Prisen for kost og logi er kr. 523,00 pr. uge (pr. 1/1 2019)

Har du brug for mere info, så er du velkommen til at kontakte os