UCH Skolehjem

Ordensregler

Det forventes, at elever udviser almindelig god opførsel, der tilgodeser de personer og de lokaliteter, der findes på skolehjemmet.

Tobak og røg
UCH har tobaksfriskoletid. Det betyder, at igennem din skoledag må du hverken ryge, tage snus eller andet tobak selvom du befinder dig andre steder end skolens grund. 

Alkohol
Alkohol er forbudt på skolens område. Alkohol kan afleveres til opbevaring i receptionen efter aftale. Hvis det konstateres, at der er indbragt eller nydt alkohol på skolens områder vil der blive uddelt en skriftlig advarsel og ved gentagelse medfører det bortvisning. Se rusmiddelpolitikken her

Stoffer/hash
Det er ikke tilladt at opbevare eller være påvirket af euforiserende stoffer på skolehjemmet. Overtrædelse af dette vil medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved begrundet mistanke om indtagelse af euforisende stoffer kan der forlanges urintest. Se rusmiddelpolitikken her

Nattero
Der skal være ro kl. 23.00. Vis hensyn til andre.

Gæster
Du må have gæster efter normal undervisningstid. Besøgende skal forlade skolehjemmet senest kl. 22.30. Overnattende gæster skal anmeldes i receptionen dagen før, og det er kun muligt at have overnattende gæster, hvis der er et ledigt værelse. Ingen overnattende gæster i weekenderne. Prisen for en gæsteovernatning er kr. 200 excl. sengelinned og kost.

Skader/hærværk
Du hæfter for de skader eller ødelæggelser du er skyld i på skolens område.

Service
Service og mad må ikke fjernes fra kantinen.

Arbejdstøj
Når skoletiden er slut skal arbejdstøjet udskiftes med dit almindelig tøj. Du må nemlig ikke gå rundt i arbejdstøj på skolehjemmet. Det er ikke tilladt at opbevare knive på værelserne. De kan afleveres på skolehjemmets kontor.

Misbrug af brandalarm eller brandslukningsmateriale medfører øjeblikkelig bortvisning.

OBS på at overholde reglerne
Overtrædelser af skolehjemmets ordensregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Vurderes overtrædelsen til en advarsel vil gentagelse medføre øjeblikkelig bortvisning. Kopi af advarsel eller bortvisning sendes til uddannelsesleder og til Mester, hvis du er i lære, samt til forældre (hvis du er under 18 år). Advarsler og bortvisninger gælder for hele uddannelsesforløbet.

Med venlig hilsen
Personalet på Skolehjemmet