Skoleoplæring på UCH

Her finder du alt, hvad der er værd at vide om skoleoplæring

Skoleoplæring er et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløbet, eller hvis du uforskyldt mister din læreplads. (det har før heddet Skolepraktik/SKP)
Når du er i skoleoplæring, så fungerer skolen som din virksomhed/"mester".

Uddannelseslængden er den samme i skoleoplæring som hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvis du 1 måned efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en læreplads, får du – hvis du opfylder EMMA kriterierne - tilbudt at starte din uddannelse under skoleoplæringsordningen, så du kan gøre din uddannelse færdig.

Ledige lærepladser

Håndbog for elever/lærlinge i skoleoplæring

Det er en betingelse for at blive optaget til skoleoplæring

 • at du er tilmeldt som lærepladssøgende på skolen
 • at du har en synlig profil på lærepladsen.dk
 • at du har gennemført grundforløbet på den uddannelse du ønsker skoleoplæring i

(Du skal bruge dit uni-login, som du får udleveret i elevservice)

Informationsmøde om skoleoplæring

Skoleoplæring fungerer på den måde, at skolen afholder et informationsmøde om skoleoplæring i forbindelse med afslutningen af det obligatoriske grundforløb.

 • Til informationsmødet er der mødepligt - det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skoleoplæring
 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skoleoplæring, det kræver blot at du er registret som lærepladssøgende på din skole
 • Du skal sende en ansøgning til skolen om optagelse i skoleoplæring
 • På mødet oplyser vi dig om, hvornår vi senest skal have modtaget din ansøgning

Har du afsluttet et grundforløb på en anden skole, afholdes et informationsmøde i karenstiden.

Uddannelser på Uddannelsescenter Holstebro med skoleoplæring

Hos os kan du gennemføre en erhvervsuddannelse med skoleoplæring indenfor:

 • Tømrer
 • Bygningsmaler
 • Personvognsmekaniker
 • Gourmetslagter
 • Gastronom (i samarbejde med College 360, Silkeborg)
 • Ernæringsassistent
 • Lager- og terminaluddannelsen
 • Teknisk Designer
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Detailhandelsuddannelsen

Som udgangspunkt udbydes en erhvervsuddannelse med skoleoplæring.