Skoleoplæring på UCH

EMMA-kriteriet

Mere uddybende forklaringer til EMMA-kriterierne på Ministeriets hjemmeside - klik her