Skoleoplæring på UCH

Håndbog for Skoleoplæring på UCH

Velkommen til skoleoplæring på UCH.

Vi giver dig uddannelsesgaranti

Optagelse til skoleoplæring tilbydes inden for nogle uddannelser til dig, der efter grundforløbet

  • ikke har fået en uddannelsesaftale
  • ikke er påbegyndt en anden uddannelse
  • ikke har fået forlænget en kort aftale
  • uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale

At være tilknyttet skoleoplæring er det samme som at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. Din virksomhed er på UCH, og der gælder næsten samme regler, som for enhver anden lærling/elev. Målet er, at du afslutter den uddannelse, du har valgt. Forhåbentligt bliver dit ophold hos os midlertidigt. Vi håber, at du i løbet af uddannelsestiden finder dig en elev-/læreplads i en virksomhed.

Der er ikke tale om et ansættelsesforhold - men et tilbud. Det betyder også, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele perioden.

Det er vigtigt, at du i hele dit uddannelsesforløb, både mens du er på UCH i skoleoplæring, og når du er i lære hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA–kriterierne, er registreret som lærepladssøgende og har en synlig profil på www.lærepladsen.dk.

Reglerne skal overholdes

Overholder du dem ikke, kan det betyde, at du mister retten til at være i skoleoplæring. Så får du sværere ved at gennemføre din uddannelse.

Du kan også læse den store håndbog om skoleoplæring med meget detaljerede beskrivelser af alle gældende regler om skoleoplæring m.m. på ministeriets hjemmeside - klik her

Vi har samlet en række informationer, som du særligt har brug for som elev/lærling hos os. Kommer du i tvivl - så spørg din instruktør.

Varighed og indhold

EMMA-evaluering

Din instruktør

Regler for praktikpladssøgende

Praktiske oplysninger

Sygdom, fravær og ferie

Forskellige former for praktik

Ordensregler