Skoleoplæring på UCH

Arbejdstid og ordensregler

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i Skoleoplæring på UCH, overholde arbejdstiden og mødetiderne - også i forbindelse med pauser. 

Vi tager det som en selvfølge, at du ikke møder på Skoleoplæring på UCH og er påvirket af alkohol/euforiserende stoffer. Du må heller ikke tage dem med og indtage dem på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri og/eller hærværk vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold eller trusler om vold vil også medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din instruktør, på samme måde som i en virksomhed. Det er også for din egen sikkerheds skyld.

Mad må ikke indtages ved maskiner eller lignende.

Iht. lovgivningen er UCH en tobaksfri skole.