Skoleoplæring på UCH

Økonomi og meget mere

Du modtager ikke løn når du arbejder i Skoleoplæring på UCH, men du får en månedlig skoleoplæringsydelse, svarende til de gældende satser.
Din skoleoplæringsydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse. Er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen.

Når skolen opretter dig som ydelsesmodtager, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan udbetale/indsætte pengene til dig på din NEM-konto.

Når du modtager din skoleoplæringsydelse, modtager du ikke en lønseddel i papirform. Oplysninger om din ydelse og befordring sendes til din E-boks. Du vil hos din instruktør kunne få en vejledning i brugen af E-boks.

Satser 2022

Elever under 18 år pr. måned   kr. 3.700
Elever over 18 år (uanset om du bor hjemme eller ude) pr. måned 1. trin kr. 8.862
    2. trin kr. 9.750
    3. trin kr. 10.786
    4. trin kr. 12.697

Befordringsgodtgørelse

Som skoleoplæringselev/-lærling har du ret til at få et tilskud til dine rejseudgifter, hvis du har mere end 10 km fra din hjemadresse til uddannelsesstedet. Tilskuddet beregnes ud fra billigst offentlige transportmiddel. Du vil under dine oplæringsperioder få godtgjort 90 % af befordringstilskuddet, og 100 % når du er på hovedforløb. Når du modtager skoleoplæringsydelse, kan du ikke fratrække kørsel på selvangivelsen hos Skat, da der ikke er tale om løn.

Du søger tilskuddet via vores blanketsystem (SDBF) (skolernes digitale blanketflow). Hvis du har benyttet offentlig transport, er det et krav, at du vedhæfter læsbar kopi af månedskort, billetter eller for køb af rejsekort. Du får en mail med link til systemet samt en vejledning til at udfylde blanketten af din instruktør. Har du spørgsmål til befordringsgodtgørelse skal du kontakte vores lønafdeling. Er du i delaftale får du løn fra din virksomhed og du får ikke befordringsgodtgørelse. Du har i stedet mulighed for at søge befordringsfradrag på din skatteopgørelse efter de gældende regler.

Kørselsgodtgørelse ifm. lærepladssøgning

Er din transporttid til og fra din adresse/hjem og oplærings-/uddannelsessted mindst 2½ time, giver AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) tilskud til:

  • udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen
  • udgifterne til rejse ved overtagelse af lærepladsen
  • flytning, når du skal begynde på lærepladsen
  • dækning af udgifter ved dobbelt husførelse
  • særlige boligudgifter

Find mere information og hente ansøgningsblanket på www.borger.dk/aub

Adresseændring

Husk hvis du flytter, så skal du omgående registrere det hos Folkeregisteret (foregår elektronisk på www.borger.dk)

Dine kontaktoplysninger

Dit mobilnummer og din mailadresse skal altid være opdateret i LUDUS, da det er dem vi bruger på skolen til at give dig informationer. Husk derfor at tjekke din mailboks.

Skolehjem

Hos os har du mulighed for at bo på skolehjem hvis du opfylder de gældende regler. 

læs mere her

Sikkerhedskrav/-udstyr

Afhængig af hvilken uddannelser du er tilknyttet, er der krav om sikkerhedsudstyr og specielt tøj. Som udgangspunkt er det noget Skoleoplæring på UCH betaler for. Sammen med din optagelse på uddannelsen bliver du orienteret om eventuelle krav.