Skoleoplæring på UCH

Varighed

Din uddannelse i Skoleoplæring på UCH har samme længde, som en uddannelse i en virksomhed. Den periode, fra du afslutter dit grundforløb, til du begynder i skoleoplærig, regnes ikke med i længden af din uddannelse.

Får du et restuddannelsesforhold i den samme uddannelse, vil den tid, du har haft i skoleoplæring, normalt blive fratrukket restuddannelsesforløbet.

Indhold

En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktisk oplæring på UCH. Du vil i løbet af oplæringstiden på UCH videreudvikle de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene - og omvendt.

Oplæringsplan

For alle oplæringsperioderne er der udarbejdet en oplæringsplan for de enkelte uddannelser. I Skoleoplæring på UCH forsøger vi at få opholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed, samt at give flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skolen.