Skoleoplæring på UCH

Hvad er en instruktør?

Vi er din uddannelsesansvarlige, når du er i skoleoplæring og har, som fagligt uddannet inden for de forskellige områder, ansvar for, at du opnår det faglige niveau der kræves, for at gennemføre en uddannelse.

Vi har alle et godt fagligt netværk med lokale virksomheder, så vi kan tilbyde et skoleoplæringsforløb, der er så tæt på praksis som muligt.

En af vore vigtigste opgaver er at hjælpe dig med at udvikle en faglig stolthed, gode praktiske arbejdskompetencer og teoretisk viden i et godt arbejdsmiljø i samarbejde med de øvrige medarbejdere i Skoleoplæring på UCH.

Det betyder, at vi skal sørge for:

  • Håndværksmæssig instruktion til opgaver
  • Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver i forhold til elever/lærlinges kompetencemål
  • Evaluering i forhold til kompetencemål
  • Løbende samtaler med elever/lærlinge, herunder EMMA opfølgning
  • Sikring af systematisk opfølgning på elever/lærlinge i virksomhedsforlagt oplæring
  • Mester-, skole- og elev-/lærlingesamtaler
  • At få etableret kontakt til firmaer og indgå uddannelsesaftaler

Vi er instruktører på UCH

Laila Leander Poulsgaard
Lærepladskoordinator
99 122 486
lp@ucholstebro.dk

Eva Winter Grønbæk
Skolepraktikinstruktør - KOK | ERNÆRINGSASSISTENT
99 122 480
ewg@ucholstebro.dk

Kenneth Pedersen
Skolepraktikinstruktør - GOURMETSLAGTER
99 122 436
kpe@ucholstebro.dk

Tove Rasmussen
Skolepraktikinstruktør - BYGNINGSMALER
99 122 422
tra@ucholstebro.dk

Ion Martin Ladegaard Nielsen
Faglærer: mekaniker
99 122 348
ion@ucholstebro.dk

Mette Lund Timmermann
Studie- og lærepladsvejleder - DETAIL | KONTOR
99 122 587
mt@ucholstebro.dk

Ole Laursen
Studievejleder/faglærer MEKANIKER
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Jørgen Have Meldgaard
Faglærer: smed
99 122 508
jhm@ucholstebro.dk