Skoleoplæring på UCH

Uddannelsesaftaler - fleksible muligheder

Der er flere forskellige muligheder - her er de fire mest bruge.

Ordinær uddannelsesaftale

  • omfatter alle oplærings- og skoleophold

Restlæreuddannelsesaftale

  • en virksomhed som ønsker at påtage sig den resterende del af elevens/lærlingens uddannelse. Virksomheden skal udbetale eleven/lærlingen overenskomstmæssig løn

Kort uddannelsesaftale

  • en virksomhed, som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb har mulighed for at indgå en kort uddannelsesaftale. En kort uddannelsesaftale SKAL indeholde en oplæringsperiode og mindst et hovedforløb, og forløber som oftest på ca. 1 år. Virksomheden skal betale eleven/lærlingen overenskomstmæssig løn i hele perioden. Der er kun mulighed for at eleven/lærlingen kan opnå én delaftale i samme virksomhed.

Delaftale

  • en skoleoplæringselev/-lærling har mulighed for at komme i en delaftale i en virksomhed. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en delaftale. En delaftale må IKKE indeholde et hovedforløb. Virksomheden skal udbetale eleven/lærlingen overenskomstmæssig løn. Der er kun mulighed for at eleven/lærlingen kan opnå én delaftale i samme virksomhed.

Lønrefusion

Virksomheden kan få refunderet elev-/lærlingeløn, når eleven/lærlingen er på hovedforløb. Når eleven afslutter et hovedforløb får Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) besked fra skolen. AUB sender dernæst et orienteringsbrev til virksomheden, om hvor meget virksomheden kan forvente at få i lønrefusion.

Lønrefusionen udbetales automatisk til virksomhedens NemKonto 10 dage efter, at virksomheden har modtaget brevet fra AUB. Virksomheden har mulighed for selv at logge på selvbetjening på www.virk.dk, såfremt de ønsker at få udbetalt lønrefusionen hurtigere eller har rettelser til oplysningerne i orienteringsbrevet. 

Mere info om refusion kan ses på www.virk.dk.

Tilskud til voksenelev/-lærling over 25 år

Der kan være mulighed for, at virksomheder modtager tilskud til voksenelever/-lærlinge over 25 år. For at modtage tilskuddet, er det et krav, at virksomheden udbetaler en løn, der svarer til minimum mindstelønnen for ufaglærte inden for det pågældende faglige område.

Kontakt det lokale jobcenter for yderligere information.

Virksomhedsforlagt oplæring

Formålet med oplæringen er, at eleven/lærlingen får en uddannelsesaftale eller opnår flere faglige kompetencer. Eleven kan maksimalt komme i 6 ugers virksomhedsforlagt oplæring og max 3 uger i samme virksomhed. 

Eleven/lærlingen modtager løn fra skolen under oplæringen.

Godkendelse af oplæringsvirksomhed

Din virksomhed skal være godkendt som oplæringsvirksomhed inden for den givne uddannelse. Det er dog ikke en betingelse, at virksomheden er godkendt som lærested til en hel uddannelse.

Det er de faglige udvalg, som godkender virksomheden. Virksomheder kan få hjælp til at blive godkendt ved at kontakte de faglige udvalg eller skolen.

Tidlige indgåelse af uddannelsesaftaler

Trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter