Studievejledning

Specialpædagogisk støtte SPS

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen - også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse, en erhvervsgymnasial uddannelse eller landbrugets grunduddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

  • Læse-/skrivevanskeligheder
  • Bevægevanskeligheder
  • Er blind eller svagsynet
  • Er døv eller hørehæmmet
  • Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

Har du problemer med at læse eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, skal du tage en snak med din vejleder på uddannelsen. Er der tale om læsevanskeligheder vil læsevejlederen foretage en læsetest (screening). Herefter vurderer din vejleder om der kan søges om støtte.

Består støtten af fysisk udstyr, f.eks. IT-programmer til din egen computer eller IT-rygsæk – en bærbar computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer, skal det leveres tilbage til skolen, når du har fuldført din uddannelse.

For at vi kan lave en ansøgning, har vi brug for en bemyndighedserklæring. Vi har lavet en guide til dig, som gerne skal kunne hjælpe dig videre.

Guide til SPS for elever på UCH

Læs mere om SPS ordningen på www.spsu.dk

Det er os du møder omkring SPS

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studie- og læsevejleder FØDEVARER | TRANSPORT
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Lene Bredahl Fyrstenberg Loftager
Læsevejleder, Business
99 122 344
lfy@ucholstebro.dk

Camilla Møller Kjeldsen
Læsevejleder hhx - cand.mag.
99 122 227
cmk@ucholstebro.dk

Marianne Sønderholm Gregson
Læsevejleder hhx - cand.ling.merc.
msg@ucholstebro.dk