Studievejledning

Specialpædagogisk støtte SPS

På Uddannelsescenter Holstebro kan elever søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen - også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du har udfordringer som fx:

  •        Læse-/skrivevanskeligheder
  •        Bevægevanskeligheder
  •        Er blind eller svagsynet
  •        Er døv eller hørehæmmet
  •        Psykiske funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser

Har du problemer med at læse eller andre udfordringer, som gør det svært for dig at følge undervisningen, skal du tage en snak med din vejleder på uddannelsen. Er der tale om læsevanskeligheder vil læsevejlederen foretage en Ordblindetest (screening) hvis du ikke har gennemført en test tidligere. Herefter vurderer din vejleder om der kan søges om støtte.

Består støtten af fysisk udstyr, f.eks. IT-programmer til din egen computer eller IT-startspakke (– en bærbar computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer), skal det leveres tilbage til skolen, når du har fuldført din uddannelse.

Det er vigtigt, at du kontakter den SPS-vejleder, som er tilknyttet uddannelsen så tidligt som muligt. Vi kan først søge støtte, når du er endeligt optaget på UCH, men vi kan sagtens snakke støttebehov og gøre papirarbejdet klar på forhånd.

Er du ikke fyldt 18 år endnu, skal vi også have kontakt til dine forældre/værge. 

For at vi kan lave en ansøgning, har vi brug for en bemyndighedserklæring samt relevant dokumentation. Vi har lavet en guide til dig, som gerne skal kunne hjælpe dig videre.

Guide til SPS for elever på UCH

Hvad er SPS?

SPS betyder, at der kan søges forskellige hjælpemidler og støttetimer til dig afhængigt af din udfordring. Støttetimer afvikles sammen med en støtteperson enten som en-til-en timer, på små hold eller som støtte i undervisningen/i klassen, og hjælpemidlerne kan f.eks. være ordblindeprogrammer til din PC.

Ordblind
Er du ordblind, kan vi søge en programpakke til egen PC eller lån af en IT-startspakke mm., som kan hjælpe dig på din uddannelse. Du vil lære hvordan du kommer i gang med at bruge hjælpeprogrammerne. Det er også muligt at blive medlem hos Nota (elektronisk bibliotek for personer med læsevanskeligheder). Via Nota kan du downloade de fagbøger, der er behov for og desuden finde lydbøger fra biblioteket. Herudover kan du også få støttetimer.

Talblind
Hvis du er talblind, kan vi søge støttetimer, og muligvis give støtte i forhold til de talmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med uddannelsesretningen.

Psykiske funktionsnedsættelser
Har du en psykisk diagnose, kan vi tilbyde støttetimer til struktur, overblik og planlægning af skoledagen samt støttende samtaler om det, der udfordrer dig i skolehverdagen.

Fysisk handicap
Hvis du har et fysisk handicap, kan vi fx. søge om:

  •        Ergonomiske specialstole eller hæve/sænke borde
  •        Tolkebistand til døve
  •        Hjælp til at tage notater

Eksamen/prøver
Når du modtager SPS, kan det være en mulighed at få ekstra støtte til eksamen, hvis skolen vurderer, at det er nødvendigt.

Læs mere om SPS ordningen på www.spsu.dk

   

Det er os du møder omkring SPS

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studie- og læsevejleder FØDEVARER | TRANSPORT
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Lene Bredahl Fyrstenberg Loftager
Læsevejleder, Business
99 122 344
lfy@ucholstebro.dk

Camilla Møller Kjeldsen
Læsevejleder hhx - cand.mag.
99 122 227
cmk@ucholstebro.dk

Marianne Sønderholm Gregson
Læsevejleder hhx - cand.ling.merc.
msg@ucholstebro.dk

Jannie Vedel Andersen
SPS Koordinator
99 122 209
jva@ucholstebro.dk