Samarbejde med folke-, fri- og efterskoler

Praksisfaglig undervisning - obligatoriske valgfag

På UCH tilbyder vi to praksisfaglige dage i både 7. og 8. kl., på tre af de obligatoriske valgfag:

  • Madkundskab
  • Håndværk & Design
  • Billedkunst

Introkurser og brobygning

På UCH er vi glade for hvert år at kunne byde velkommen til ca. 2.000 elever fra folke, fri- og efterskoler, når de kommer på introkurser eller brobygningsforløb.

Ved at deltage i et forløb får eleverne mulighed for:

  • At opleve vores mange forskellige uddannelser på tæt hold
  • At deltage i den faglige undervisning 
  • At få kendskab til nye fag
  • At gøre egne erfaringer med praktisk læring 
  • At møde elever og lærere på stedet 
  • At få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse