Værd at vide om UCH - projekter

Business-uddannelserne brænder igennem

Gennem arbejdet med de fysiske rammer i Business vil vi skabe en langt større synlighed om, at vi befinder os på en skole med merkantile uddannelser. Vi vil i afdelingens indretning tydeliggøre arbejdsmetoderne inden for de merkantile fag og den faglige identitet, eleverne er på vej til at tilegne sig. Det skal lyse ud af artefakter og udsmykningen i klasselokaler og fælleslokaler, at her bliver man uddannet inden for kontor, handel eller detailhandel, og at det er fedt. Ligesom praktikvirksomhederne skal promoveres, så de også kommer til at stå tydeligt i elevernes bevidsthed og ansporer dem til at søge lærepladser.

Formålet med projektet er således at styrke elevernes faglige identitet gennem inspirerende fysiske rammer.

Projektperiode: 
01.08.21 - 30.06.23

undefined

Projektet støttes af:
Børne- og Undervisningsministeriet