Værd at vide om UCH - projekter

Erhvervsfaglige kompetencer, KOMPETENCEFORSYNINGmidt

Projektet har to hovedmål; dels at løse et kompetenceforsyningsbehov hos de små- og mellemstore virksomheder, og dels at foretage et udviklingsarbejde i form af at sammentænke de tre politikområder (erhverv, beskæftigelse og uddannelse) i lokale koordinerende samarbejder (LKS). Projektarbejdet udføres i de etablerede LKS’er, og der bliver dermed et tættere samarbejde mellem tre offentlige systemer, hvilket ifølge projektets hypotese er til gavn for virksomhederne. Der findes 15 LKS’er i Region Midtjylland.

Overordnet set handler KOMPETENCEFORSYNINGmidt om at tilvejebringe de kompetencer, små- og mellemstore private virksomheder efterspørger. I Akse 4 projektet: Erhvervsfaglige kompetencer er målet at løfte beskæftigede og ledige et uddannelsesniveau, fra ufaglært til faglært.

Projektet består af 4 aktiviteter, Opsøgende arbejde, Arbejde med rekrutterede virksomheder, Gennemførelse at erhvervsfaglig uddannelse af medarbejdere og Gennemførelse af erhvervsfaglig uddannelse af efterspurgt arbejdskraft.

Projektperiode: 
Indtil 30.09.22

Projektet støttes af:
EU Socialfond

Samarbejdspartnere i projektet:

  • Erhvervshus Midtjylland (lead partner)
  • Learnmark Horsens (koordinerende partner)
  • Mercantec (koordinerende partner)
  • UCH (koordinerende partner)
  • Erhvervsskoler i Region Midt
  • Jobcentre i Region Midt
  • Erhvervsservice i Region Midt