Værd at vide om UCH - projekter

Erhvervsuddannelser med en bæredygtig profil

Formålet med projektet er at styrke fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed som en del af dannelsesbegrebet på EUD- og EUX-området. Projektet har sit udgangspunkt i FN’s Verdensmål og primært i målene 4 (Kvalitetsuddannelse), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og 17 (Partnerskaber for handling).

Projektet udgøres af fire faser, hvor fase 1 og 4 vedrører forberedelse af projektets forløb, indhold og gennemførelse på de deltagende skoler samt perspektivering i forhold til det videre arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på EUD-området.

Faserne 2 og 3 retter sig mod medarbejdere og udviklingsaktiviteter rettet mod elever på GF1 og GF2 samt en gennemførelsesfase, hvor der arbejdes med bæredygtighed i undervisningen.

De medvirkende lærere deltager i kurset ”Bæredygtighed i undervisningen”, der er skræddersyet til projektet og gennemføres af VIA University College. Tre afdelinger på UCH indgår i projektet: Business, Fødevarer og Personvognsmekaniker.

Projektperiode: 
01.02.20 - 01.06.22

undefined

Projektet støttes af:
Region Midtjyllands Uddannelsespulje

Samarbejdspartnere i projektet:

  • Skive College (lead partner)
  • Asmildkloster Landbrugsskole
  • SOSU STV
  • Tradium
  • Viden Djurs