Værd at vide om UCH - projekter

Flere elever på EUX/EUD -teknisk

Præsentation af projektet:
Projektet går på to ben. Gennem projektet vil vi dels tiltrække flere elever fra efter-, folke- og friskoler til de tekniske EUX-uddannelser, og vi vil dels spore studenter ind på muligheden for en teknisk EUD-uddannelse i forlængelse af studentereksamen.

Eleverne i grundskolen vil vi nå i tre steps: Gennem nye former for orientering om de tekniske EUX-uddannelser i de tre skoleformer; gennem tilbud om nyt introkursus, "EUX-tech", for elever i 8. klasse, og gennem tilbud om nyt brobygningsforløb, "EUX-tech, STEM-fremtid", for elever i 9. og 10. klasse.

Som led i gymnasieelevernes studievejledning orienteres om muligheden for en teknisk erhvervsuddannelse i forlængelse af den gymnasiale uddannelse, så nogle af de kommende studenter få et bedre grundlag for deres fortsatte karrierevalg.

Se mere om brobygningsforløbet for 9. og 10. klasse her:

https://www.ucholstebro.dk/eux-to-uddannelser-i-%C3%A9n/eux-tech/eux-tech-brobyg/

Projektperiode: 
01.01.20 - 31.12.22

undefined

Projektet støttes af:
Teknologipagten