Værd at vide om UCH - projekter

GF2 elever på fødevarer får smag på virkeligheden

Formålet med projektet er, at eleverne opnår større indsigt i, hvordan virksomheder inden for fødevarebranchen fungerer. Det vil vi opnå gennem et samarbejde med udvalgte virksomheder, hvor vi udvikler en virkelighedsnær undervisningspraksis gennem brug af praktikumopgaver, hvor eleverne løser udviklingsopgaver stillet af virksomhederne.

Praktikumopgaven vil have karakter af en udviklingsopgave, hvor virksomheden beder eleverne om at komme med deres bud på løsningen af en udfordring, som virksomheden står med. Fx kan en bagervirksomhed have et ønske om at køre et tilbud på en fredagskage til fire personer inden for et givet budget. En slagterbutik vil indføre en ny sandwich i sit sortiment osv.

Undervejs i forløbet er eleverne i kontakt med virksomhederne. Det kan foregå via mail, telefonisk, gennem chat, på Facebook osv. Gerne lidt uformelt, hvor eleverne kan sende et billede og få en hurtig sparring tilbage. I samarbejdet med virksomhederne vil vi forsøge at finde kontaktpersoner på virksomhederne, som har en særlig interesse i dette. Fx en ung gastronom, der gerne vil bidrage med sin (nyerhvervede) faglighed til eleverne, der måske kommer i lære i restauranten, hvor han arbejder.

Arbejdet med praktikumopgaven tilrettelægges, så den også peger frem mod grundforløbsprøven.

Projektperiode: 
01.08.21 - 30.06.23

undefined

Projektet støttes af:
Børne- og Undervisningsministeriet