Værd at vide om UCH - projekter

Motivation til løft af basale kompetencer i RAR Vest

Projektet har til formål at motivere 650 beskæftigede og ledige til at deltage i almen uddannelse. Projektet gennemføres i et koordineret samarbejde mellem jobcentre, fagforbund/a-kasser samt VUC og erhvervsskoler i RAR Vestjylland og har fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor projektaktørerne et tæt samarbejde deltager i projektets indsatser, herunder koordinering af virksomhedskontakten, screening af ledige og beskæftigede, motivering og vejledning af beskæftigede og ledige samt et samarbejde ift. at bringe deltagerne videre til erhvervskompetencegivende uddannelse eller i job.

Projektet er forankret i KompetencePartner MidtVest.

Projektperiode: 
01.05.21 - 30.04.23

Projektet støttes af:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Samarbejdspartnere i projektet:

  • Erhvervsskoler og VUCere i KompetencePartner MidtVest
  • Jobcentrene i RAR Vestjylland
  • Fagforbund og a-kasser i RAR Vestjylland
  • AMK MidtNord