Værd at vide om UCH - projekter

Stop materialespild

I projektet fokuserer vi på FN’s Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Med udgangspunkt i ”Vugge til vugge”-princippet og cirkulær økonomi vil vi arbejde med bæredygtighed på en innovativ og handlingsorienteret måde. Både teoretisk og praktisk, kunstnerisk og håndværksmæssigt. I et dannelsesperspektiv.

Vi samarbejder med ressourceselskabet Nomi4s, som vil stille viden og materialer fra deres materialegenbrugslagre til rådighed for os. Ligesom vi indgår samarbejde med GoGreen og andre virksomheder.

Fem ungdomsuddannelsesinstitutioner deltager i projektet, der omfatter elever på HTX, EUD og EUX.

Formålet med projektet er, at eleverne forstår tekniske og biologiske kredsløb og bliver opmærksomme på, hvordan de kan medvirke til at mindske forbruget af ressourcer og stoppe spild af materialer inden for deres fag og uddannelser på en bæredygtig måde.

Afhængigt af de konkrete elever, vil vi i de forskellige lærings-sammenhænge arbejde med ressourcer og materialer med brug af modellen ”Reduse – Reuse – Recycle – Rethink”, så eleverne opnår en bevidsthed om biologiske og tekniske kredsløb og kan se egne handlemuligheder fremadrettet som faglærte eller videreuddannede.

Ved at arbejde med de bæredygtige aspekter forbundet med produktion og forbrug på GF1, GF2 og HTX er der potentialer for eleverne til at gøre en forskel, når de fortsætter i hovedforløb/virksomhedspraktik og videreuddannelse, hvorfor formålet også er, at eleverne perspektiverer FN’s Verdensmål 12 hertil. Herigennem er målet også, at projektet bidrager til elevernes almene dannelse.

Projektperiode: 
01.01.21 - 31.03.23

undefined

Projektet støttes af:  • Region Midtjyllands Uddannelsespulje

Samarbejdspartnere i projektet:

  • Mercantec, Smedeafdelingen
  • SOSU Holstebro
  • SOSU STV
  • SOSU Østjylland

UCH er leadpartner på projektet. Fra UCH deltager HTX-afdelingen og Teknologi-afdelingen.