Værd at vide om UCH - projekter

Studietur til Grønland for HHX-elever

Formålet med studieturen er at give HHX-eleverne viden om og større forståelse for rigsfællesskabet. Dette med udgangspunkt i bæredygtighed og udfordringer knyttet hertil.

De deltagende elever går på studieretningen ”Samfund og bæredygtighed”. Inden studierejsen vil de arbejde med en række emner som forberedelse til turen. Primært i fagene engelsk, afsætning, international økonomi og samfundsfag, hvor de fx vil arbejde med de økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark, udenrigspolitiske interesser og sociale forhold i de to lande. Særligt er der i studieretningen lagt vægt på bæredygtighed både i økonomisk og social forstand, hvor eleverne forud for turen vil arbejde med bæredygtigt forbrug og produktion, samt måle effekterne af CO2-udledning i en dansk – grønlandsk relation.

Under besøget i Grønland vil vi besøge ”Departementet for Udenrigsanliggender”, ”Departementet for Natur og Miljø” og private virksomheder inden for turisme, fiskeri og industri. Ligesom vi skal på en guidet tur til den forladte by Qoornoq.

For at sikre ung-til-ung relationer på studieturen har vi indledt et samarbejde med GUX Nuuk, hvor vores elever får mulighed for at møde en grønlandsk gymnasieklasse ansigt til ansigt og følge undervisningen her.

Forud for studieturen vil vi gå i nærmere dialog med GUX Nuuk med henblik på, at de to elevgrupper får indblik i hinandens uddannelsesmuligheder, kultur og livsomstændigheder. Fx ved at lade de to klasser mødes om det fælles tema ”Bæredygtighed”.

Projektperiode: 
01.08.20-30.06.22

undefined

Projektet støttes af:
Børne- og Undervisningsministeriet

Samarbejdspartnere i projektet:

  • GUX Nuuk