UCH - For virksomheder

Hvad koster en elev/lærling?

Du skal budgettere med den løn, der er fastsat i overenskomsten på området.

Når eleven/lærlingen er på skole, kan du få refunderet en stor del af lønudgifterne. Det sker gennem AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Tjek din refusion her

Nyt fra 2018 om tilskud eller lønrefusion

Alle virksomheder bliver fra 2018 omfattet af en ny praktikpladsafhængig AUB-ordning.

Du modtager senest i april 2018 den første opgørelse over, hvor mange elever du som minimum skal uddanne for at undgå at betale til den nye praktikpladsafhængige AUB-ordning. Af opgørelsen vil det fremgå, hvad din praktikpladsafhængige AUB-opkrævning vil være for 2018, hvis du fortsætter med at uddanne elever som hidtil.

Den lønrefusion, som du modtager, når en elev/lærling er på skoleophold bliver forhøjet med 7,4 pct.

Tjek hvor mange elever du som minimum skal uddanne her

Nye regler om praktik- og fordelsbonus

  • Det er muligt at få udbetalt en praktikbonus på op til 15.000 kr. pr. helårselev, hvis din virksomhed indgår ekstra praktikpladsaftaler.
  • Det er også muligt at få udbetalt en fordelsbonus på op til 5.000 kr. pr. helårselev, hvis du indgår uddannelsesaftaler med elever/lærlinge på en uddannelse, der godkendes som en fordelsuddannelse.

Tjek fordelsuddannelser her

Tilskud til en elev/lærling over 25 år

2 gange pr. år udarbejder De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) en positivliste over uddannelser, som udløser tilskud til voksenlærlinge. Findes uddannelsen på listen, er der mulighed for et tilskud på kr. 30 eller 45 pr. time til lønnen. Beløbet fastsættes efter, om han/hun i forvejen er i beskæftigelse eller ledig, og faglært eller ufaglært.

Spørg dit lokale jobcenter eller tjek uddannelsen her

Mere info om voksenlærlinge her