UCH - For virksomheder

Hvilke aftaler kan jeg vælge imellem?

Der er mange forskellige muligheder og er du i tvivl om, hvilken aftale du kan/skal vælge, kan du altid kontakte os. 

Muligheder for elever under 25 år

"Almindelige forløb"

  • Fuldt forløb - grundforløb 1. og 2. del + hovedforløb (kun for elever der har afsluttet 9./10. klasse i år eller sidste år)
  • Grundforløb 2 + hovedforløb
  • Hovedforløb uden grundforløb

Kort aftale

  • Aftalen omfatter som minimum én praktikperiode og ét skoleforløb på hovedforløbet. 

Kombinationsaftale

  • To eller flere virksomheder deles om en elev. 

Ny mesterlære og hovedforløb

  • ”Ny mesterlære” betyder, at lærlingen begynder uddannelsen ved mester i stedet for grundforløbet på skolen. Men vær opmærksom på, at lærlingen stadig skal opfylde karakterkravene til fagene på hovedforløbet. Hovedforløbene foregår på samme måde som for lærlinge, der har gennemgået grundforløbet.

Restlære

  • Hvis du vil hjælpe en elev med at gennemføre sin uddannelsen

Delaftale

  • Eleven er i skolepraktik eller igang med en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Muligheder for elever over 25 år

Erhvervsuddannelse for voksne

  • Uden praktikuddannelse
  • Med praktikuddannelse og skoleundervisning