Værd at vide om UCH - projekter

Samarbejde om til trækning til og fastholdelse på EUD – for alle

Projektet har et todelt fokus. Dels på at sikre flere nye elever til EUD ved at arbejde med bedre overgang fra grund- og efterskoler og udvikling af praktikforløb, camps og lignende, hvor børn og unge får berøring med erhvervsskolerne. Dels på fastholdelse, hvor det handler om at udvikle undervisningens indhold og rammer, så flere elever gennemfører erhvervsuddannelsen, de er startet på.

I Holstebro-området gennemføres 10 forskellige aktiviteter:

- Brobygning mellem FGU og EUD
- Undervisningsforløb for grundskolen
- Sommercamps, træning til EUD-optagelsesprøve
- Fastholdelsesforløb på EUD
- Sommercamps for 6.-10. klasse
- Infomateriale til sociale medier
- E2E, for efterskoler
- På vej til første undervisningsforløb på erhvervsskolen
- Bæredygtighed og FN’s Verdensmål, for efterskolerNysgerrig på EUD/EUX, for efterskoler

Læs mere om de enkelte aktiviteter og projektet som helhed her:

https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-uddannelsesinstitutioner/socialfondsprojekter/eud-for-alle/

Projektperiode: 
01.10.19 - 30.09.22

undefined

Projektet støttes af:  • Region Midtjylland

  • Den Europæiske Socialfond

  • Decentrale erhvervsfremmemidler

Samarbejdspartnere i projektet:

Projektet er organiseret i seks lokalområder dækkende hele Region Midtjylland, og omkring en styregruppe, hvor der sidder en bred gruppe af aktører, herunder de lokale tovholdere, brancheorganisationer, efterskoleforeningen m.fl.

Region Midtjylland er leadpartner på projektet. UCH er tovholder for Holstebroområdet, hvor vi har disse samarbejdspartnere:

  • Asmildkloster Landbrugsskole
  • FGU Skolen HLSS
  • Skive College
  • SOSU Midt Vest
  • SOSU STV