Værd at vide om UCH - projekter

Save your future

At skabe vedholdende unge, der kan arbejde med svære problemstillinger over tid og give løsningsforslag, hvor bæredygtighed er en integreret del af tankesættet og forslagene, samt give de unge et solidt indblik i de unikke, mangfoldige muligheder inden for STEM-jobs.

Klimakrisen giver erhvervsgymnasierne en forpligtelse til at skabe undervisning, som styrker de unge. Det kræver brud med vanetænkning og nytænkning af flere centrale dele af erhvervsgymnasiernes kerneydelse:

a) den måde, undervisningen foregår på

b) den måde, eleverne lærer på

c) differencen mellem elevernes mentale og faglige styrke.

Uddannelse er en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Eleverne kan sagtens have et højt fagligt potentiale, som ikke kan forløses, fordi den mentale del ikke følger med. Klimaudfordringerne kræver i endnu højere grad, at eleverne lærer at arbejde vedholdende, at de lærer at håndtere modstand og nogle gange må acceptere, at de ikke lykkes i første forsøg eller andet forsøg – ja, der skal ofte mange forsøg til for at få blot en mindre succes.

Projektet skal øge elevernes mentale styrke og vedholdenhed gennem arbejdet med bæredygtighed for udfordringer kan ikke lige løses i morgen. Projektet træner vedholdenhed, samt giver erfaringer med, at det er almindeligt og ganske okay at udviklings- og arbejdsprocesser ikke følger en lige, forudset retning.

Sammenfletningen af erhvervslivets og kulturens tankegang med uddannelse vil skabe en kreativ dynamik mellem på den ene side eleverne som menneskemateriale, der ikke vil lade sig reducere til den ældre generations spillebrikker i klimakampen og på den anden side en lærerstab og aktører fra lokalsamfundet, der sammen kan lede til inspiration og udvikle elevernes innovationskompetencer, fordi de hver repræsenterer en faglighed og en sæt dannelsesværdier som vil udfordre ”plejer”.

Projektet vil skabe innovative dannelsesprocesser. En dannelse, hvor eleverne ikke kun reflekterer over verden, men også reagerer på den. Denne dannelse kan ikke skabes ved en grøn tavle. Det kræver, at virkeligheden og dermed elevernes egne livsbetingelser inddrages. Dermed er erhvervsgymnasierne sammen med erhvervslivet og kulturen med til at skabe håb for eleverne, som i høj grad i dag lider af angst for fremtiden.

Projektperiode: 
01.01.20 - 31.12.22

undefined

Projektet støttes af:
Region Midtjylland Uddannelsespulje

Samarbejdspartnere i projektet:
Projektet gennemføres i HTX på UCH, der samarbejder med:

  • UCRS, HTX/HHX (leadpartner på projektet)
  • Herningsholm, HTX/HHX
  • Tradium, HTX
  • Skive College, HTX/HHX

Desuden medvirker en række virksomheder i skolernes lokalområder.